Bulk Cargo-Port Szczecin nowe wyzwania

Początek roku to zawsze czas na podsumowania, analizy, ale też okres uzgadniania bądź korekt planów rozwojowych w firmie, wynikających z nowych tendencji rynkowych, uwarunkowań transportowych, zmian właścicielskich i zachowań konkurencyjnych podmiotów uczestniczących w szeroko rozumianym rynku usług portowych.

Rok 2016 firma Bulk Cargo-Port Szczecin może uznać za pomyślny. Jeszcze raz udowodniliśmy, że strategia tworzenia uniwersalnej firmy przeładunkowej, działającej w wielu dziedzinach usług portowych i obsługującej szerokie spektrum ładunków, zdała pomyślnie egzamin.

Przeładowaliśmy 4,433 miliona ton ładunków (w roku 2015 4,355 mln ton). Bardzo dobry wynik zanotowaliśmy w grupie ładunkowej drobnica – ponad 1 mln ton i w grupie rud 0,485 mln ton.

Niestety, nie wszędzie odnotowujemy wzrost przeładunków. Od lat w porcie szczecińskim maleje rola przeładunku węgla, a to głównie za sprawą sytuacji w polskim górnictwie i niskich cen tego ładunku na rynkach światowych. W 2016 roku przeładowaliśmy w grupie węgiel 1,2 mln ton wobec 1,41 mln ton w roku 2015.
Również grupa ładunkowa inne masowe zanotowała spadek z 1,9 mln ton w 2015 do 1,6 mln ton w roku 2016. Tu jednak spadek był konsekwencją okresowych kłopotów rynkowych i dalej liczymy na dynamiczny rozwój obrotów w tej grupie.
Poniższa tabela obrazuje stabilny poziom obrotów w Bulk Cargo-Port Szczecin na przestrzeni ostatnich lat;

A co składa się na 4,4 mln ton rocznego obrotu w BCPS?

To 824 obsłużone statki, 1589 barek, 52 422 samochody, 56 272 wagony i mozolna codzienna praca ponad 400-osobowej wspaniałej załogi.

Dobry, profesjonalny port musi być niezawodny i poradzić sobie z każdym statkiem i ładunkiem przyjętym do obsługi. A takim portem jest i nadal chce być Bulk Cargo-Port Szczecin. Dlatego też nieustannie inwestujemy w urządzenia i sprzęt przeładunkowy, budujemy nowe magazyny i place składowe i doskonalimy logistykę obsługi ładunków.

Program 12,5 m dla Szczecina to ogromne wyzwanie zarówno dla Zarządu Morskich Portów Szczecin Świnoujście SA, jak też dla wszystkich portowych spółek operatorskich, które w tym programie uczestniczą. W przypadku BCPS to kompleksowa przebudowa w latach 2018-2021 dwóch najważniejszych dla nas nabrzeży przeładunkowych – Katowickiego i Chorzowskiego.

Już teraz spółka przeprowadziła kompleksowe modernizacje trzech 16-tonowych żurawi portowych na nabrzeżu Katowickim i planuje doposażenie go w nowy żuraw typu Tukan o udźwigu min. 45 ton. Planujemy również przebudowę dwóch żurawi na nabrzeżu Chorzowskim.

Sprawą dla nas kluczową jest zapewnienie naszym długoletnim partnerom, jak również nowo pozyskanym klientom wysokiego poziomu usług, a to, szczególnie w okresie nasilonych działań inwestycyjnych, nie będzie sprawą łatwą. Dlatego tak ważne jest dla spółki Bulk Cargo-Port Szczecin pomyślne i jak najszybsze zakończenie negocjacji i podpisanie 30-letniej umowy dzierżawy z ZMPSŚ SA. Od tego w dużym stopniu zależy nasza przyszłość, abyśmy mogli spokojnie inwestować, pozyskiwać fundusze inwestycyjne, nowych partnerów biznesowych i wreszcie spełniać unijne standardy prawne.