Morski resort oceniony pozytywnie

Od początku roku premier polskiego rządu Beata Szydło prowadziła przegląd podległych sobie resortów. 1 lutego gościem pani premier w jej gabinecie był minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. Spotkanie to było okazją do zaprezentowania bieżących prac morskiego resortu oraz najważniejszych celów, jakie stawia sobie minister Gróbarczyk na kolejne lata swojej pracy.

Minister Marek Gróbarczyk powiedział, że jego resort prowadzi działania, których wspólnym mianownikiem jest odbudowa gospodarki morskiej po latach zaniedbań.

Jednym z najistotniejszych zadań jest reaktywacja przemysłu stoczniowego, który jeszcze w latach 90. był jednym z najważniejszych filarów polskiej gospodarki narodowej. W sferze tej w ekspresowym tempie udało się przejść całą ścieżkę legislacyjną dla ustawy stoczniowej, która obowiązuje od 1 stycznia tego roku i stwarza korzystne warunki budowania i remontowania statków w krajowych stoczniach. Wzmocnieniu konkurencyjnej pozycji sektora okrętowego służyć ma z kolei jego konsolidacja. W jej ramach Fundusz Inwestycyjny Mars, zarządzany przez Polską Grupę Zbrojeniową (PGZ), przejął niedawno udziały Szczecińskiego Parku Przemysłowego (SPP), tworząc tym samym jedną z największych grup stoczniowych na Bałtyku. Do grupy stoczni kontrolowanych przez Polską Grupę Zbrojeniową może w przyszłości dołączyć również Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni, ponieważ PGZ jako jedyny złożył ofertę w przetargu na zakup zakładu.

Kolejnym priorytetem MGMiŻŚ jest rozwój żeglugi śródlądowej, m.in. poprzez użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej w całym jej biegu oraz rzeki Wisły na odcinku od Warszawy do Gdańska. Plany obejmują również budowę Kanału Śląskiego, łączącego Wisłę z Odrą. Ta inwestycja, warta ponad 10 mld zł, mogłaby okazać się ratunkiem dla górnictwa i dużym impulsem rozwojowym dla całego Śląska. Pozwoliłaby też odciążyć transport kolejowy i drogowy, co wspierane jest odpowiednimi funduszami pomocowymi Unii Europejskiej. Z kolei włączenie naszych szlaków śródlądowych do sieci europejskich dróg wodnych to idea, którą wspiera niedawne przystąpienie Polski do Europejskiego Porozumienia w sprawie Głównych Śródlądowych Dróg Wodnych o Międzynarodowym Znaczeniu (AGN).

Innym ważnym obszarem działania Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej jest wspieranie rozwoju szkolnictwa związanego z branżą. I chodzi nie tylko o cieszące się wysoką renomą Akademie Morskie w Szczecinie i Gdyni, ale przede wszystkim o technika morskie i śródlądowe, które kształcą niezwykle potrzebne kadry zawodowe średniego szczebla. Wśród zadań w tym zakresie jest m.in. utworzenie technikum żeglugi śródlądowej we Wrocławiu.

Premier Beata Szydło z uznaniem wyraziła się o pracy Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Podkreśliła, że chociaż jest to nowy resort i stosunkowo niewielki kadrowo, to z drugiej strony należy do jednych z najbardziej zapracowanych ministerstw.