PORTY MORSKIE 2018

PORTY MORSKIE 2018

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konferencji PORTY MORSKIE 2018, organizowanej po raz kolejny przez Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie i Zachodniopomorski Klaster Morski. Konferencja odbędzie się w Szczecinie w dniu 12 kwietnia 2018. Obrady podzielone będą na dwa, różne merytorycznie obszary.

Obszar pierwszy dotyczyć będzie zagadnień związanych z obsługą portową sektora turystyki morskiej. W tym obszarze uczestnicy ocenią praktyki stosowane w europejskich portach morskich i miastach portowych w sektorze turystyki morskiej oraz możliwości rozwoju turystyki wodnej na przykładzie portu w Szczecinie.

Obszar drugi to koncentracja na problematyce automatyzacji portowych procesów obsługi ładunków i zastosowaniem narzędzi IT w tym zakresie. Celem dyskusji będzie ocena poziomu i możliwości automatyzacji procesów portowej obsługi zróżnicowanych ładunków i analiza tego typu rozwiązań stosowanych w portach morskich w Europie.

Tematyka konferencji uzupełniona będzie o zagadnienia związane z procesami obsługi ładunków typu Project Cargo oraz konstrukcji offshore w portach morskich na przykładzie portu w Szczecinie.

Uczestnikami konferencji będą przedstawiciele środowiska naukowego, studenci i doktoranci, a także przedsiębiorcy i przedstawiciele instytucji powiązanych z obszarami tematycznymi konferencji.

Podczas Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość poszerzenia dotychczasowej oraz zdobycia nowej wiedzy na tematy związane z obszarami: obsługi turystyki wodnej w portach morskich oraz automatyzacji portowych procesów obsługi ładunków, a wystąpienia osób reprezentujących zarówno środowisko naukowe, jak i praktyki gospodarczej, pozwolą na przeprowadzenie analizy wskazanych obszarów z różnych punktów widzenia, dając płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń.