Prenumerata

„Obserwator morski” to miesięcznik, którego wydawcą jest Grupa Reklamowa ZAPOL Sobczyk Sp. j. Zespół redakcyjny, na czele z redaktorem naczelnym czasopisma – Krzysztofem Gogolem, dba nie tylko o poziom merytoryczny, ale i terminowość jego wydawania.

„Obserwator morski” ukazuje się pod koniec każdego miesiąca. W wyjątkowych okolicznościach data wydania nowego numeru powiązana jest z ważnymi wydarzeniami w regionie, np. regaty, targi czy Kongres Morski.

Zachęcamy do prenumeraty „Obserwatora morskiego”, gdyż jest to pewność, że będziecie Państwo na bieżąco z najważniejszymi informacjami na temat gospodarki morskiej i logistyki.

Zamieszczony poniższy druk prenumeraty po uzupełnieniu proszę odesłać:

  • mailowo jako podpisany skan na adres wydawnictwo@zapol.com.pl
  • listem poleconym na adres:
    Wydawnictwo ZAPOL
    Al. Piastów 42, 71- 062 Szczecin
  • faksem pod numer: 91 43 519 13

Pobierz: Formularz zamówienia prenumeraty