Redakcja

Wydawcą czasopisma
„Obserwator Morski” jest:

ZAPOL Sobczyk sp.k.
71-062 Szczecin, al. Piastów 42

Prezes:
Mirosław Sobczyk

Kontakt z redakcją:
Tel. +48 91 435 19 00
Tel. +48 91 435 19 23
E-mail: kontakt@obserwator-morski.pl

Redaktor naczelny:
Krzysztof Gogol

Stali współpracownicy:
Marek Czasnojć
Krystyna Pohl
Jerzy Drzemczewski
Henryk Mąka
kpt. ż.w. Wiktor Czapp
Elżbieta Kubowska

Korekta:
Bożena Opiela

Skład komputerowy:
Daniel Sosnowski

Druk:
Zapol Sobczyk sp.k.
www.zapol.com.pl