Redakcja

Wydawcą czasopisma
„Obserwator Morski” jest:

Grupa Reklamowa ZAPOL
71-062 Szczecin, al. Piastów 42

Prezes: Mirosław Sobczyk
Tel. +48 91 435 19 00

Kontakt z redakcją:
Tel. +48 91 435 19 25
E-mail: obserwator@zapol.com.pl

Redaktor naczelny:
Krzysztof Gogol

Stali współpracownicy:
Marek Czasnojć
Krystyna Pohl
Jerzy Drzemczewski
Henryk Mąka
kpt. ż.w. Wiktor Czapp
Elżbieta Kubowska
Jerzy Bitner

Korekta:
Wojciech Chocianowicz

Skład komputerowy:
Daniel Sosnowski

Marketing:
Wojciech Adamczyk

Druk:
Zapol Sobczyk Sp.J.
www.zapol.com.pl