Marek Czasnojść album Metamorfozy 2020

Szczecin metamorfozy

W tym roku przypada 75 rocznica polskiego Szczecina. Z tej okazji Wydawnictwo ZAPOL przygotowało publikację okolicznościową „SZCZECIN metamorfozy”. W tej jedynej w swoim rodzaju pracy zostały opublikowane zdjęcia cenionego i uznanego fotografa, Marka Czasnojcia, który od pięćdziesięciu lat mieszka w Szczecinie, dokumentował rozwój miasta i zgromadził prawie dwa i pól miliona zdjęć. W albumie znajdują się także min. prace fotograficzne niezmordowanego historyka, znawcy historii miasta, prof. Tadeusza Białeckiego oraz ze zbiorów Muzeum Narodowego w Szczecinie .Projektując album autor starał się pokazać obraz miasta na przestrzeni 75 lat, czasu liczonego od pierwszych dni włączenia Szczecina do Polski. Od ruin poprzez lata odbudowy aż do dzisiaj. Obrazy zostały zestawione tak, aby te same miejsca były rozpoznawalne na fotografiach i dziś były łatwe do identyfikacji.

Wydawnictwo albumowe „SZCZECIN metamorfozy” otrzymało Patronat Honorowy Prezydenta Miasta Szczecin.