Konferencja Naukowo Gospodarcza

VI Konferencja Naukowo-Gospodarcza „Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020”

4 grudnia br. odbyła się VI edycja konferencji naukowo-gospodarczej „Odpowiedzialne łańcuchy dostaw 2020”, organizowanej wspólnie przez UMK w Toruniu oraz Uniwersytet Łódzki, a także przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Tegoroczna zdalna edycja, pozwoliła zgromadzić gości z wielu zakątków Polski. W obradach udział wzięli przedstawiciele ośrodków naukowych, tj.: Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Gdańskiego, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, a także przedstawiciele świata biznesu reprezentujący takie organizacje jak: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA, Terminal Intermodalny Bydgoszcz Emilianowo Sp. z o. o., firma Trans-Wod, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP o. Bydgoszcz, Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA oraz VAN Cargo. Gośćmi specjalnymi tegorocznej edycji konferencji byli: Pan Przemysław Żukowski, Z-ca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury oraz Pan dr inż. Krzysztof Wrzosek, Z-ca Dyrektora Departamentu Przygotowania i Realizacji Inwestycji w Państwowym Gospodarstwie Wodnym Wody Polskie.

Konferencja Naukowo Gospodarcza rysunek mapa

W tym roku poruszone zostały dwa główne tematy, tj.: zaprezentowanie wyników projektu COMBINE (Interreg BSR), w tym aktualnego stanu i przyszłych możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych w regionie Morza Bałtyckiego oraz wymiana poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w zarządzaniu łańcuchami dostaw.

Naszym zamiarem jest, aby konferencja stawała się wydarzeniem integrującym środowisko naukowe z przedstawicielami otoczenia gospodarczego skupionego wokół odpowiedzialnej logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw. W tym roku poszerzamy to grono, włączając w nie, poza przedstawicielami biznesu, również przedstawicieli instytucji samorządowych, administracji państwowej oraz okołobiznesowych. Współrealizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu projekt, którego wyniki były prezentowane podczas konferencji, stał się bowiem platformą integrującą różnych aktorów życia gospodarczego zainteresowanych zwiększaniem sprawności łańcuchów dostaw.

Projekt COMBINE koncentruje się przede wszystkim na rozwoju usług transportu kombinowanego, w tym śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw regionu Morza Bałtyckiego. Jest rozszerzeniem dorobku Województwa Kujawsko-Pomorskiego i dotychczasowej międzynarodowej współpracy w ramach projektu EMMA, w wyniku której, opracowane zostało studium lokalizacyjne dla platformy multimodalnej Bydgoszcz-Solec Kujawski, a także działań związanych z dostosowaniem Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 do parametrów drogi o znaczeniu międzynarodowym i wpisania Węzła Logistycznego Bydgoszcz do sieci bazowej TEN-T.

W tegorocznej edycji konferencji w ramach sesji I udało się nie tylko nakreślić aktualny stan rzeczy, ale także wskazać przyszłe możliwości rozwoju usług śródlądowego transportu wodnego w łańcuchach dostaw z wykorzystaniem platform multimodalnych. Sesja praktyków pozwoliła rzucić nowe światło na szanse i zagrożenia dla realizacji projektu węzła logistycznego Bydgoszcz widziane z perspektywy przedsiębiorstw w regionie, w tym dostawców (operatorzy logistyczni) oraz odbiorców (firmy sprowadzające lub dystrybuujące towary drogą morską) usług logistycznych. Sesja III pozwoliła z kolei zaangażować przedstawicieli środowiska naukowego w wymianę poglądów, wyników badań i doświadczeń praktycznych w za- kresie realizacji koncepcji społecznej odpowiedzialności w zarządzaniu łańcuchami dostaw. Mamy więc nadzieję, że tegoroczna edycja konferencji pozwoliła nam choćby w części sprostać przyjętym założeniom.

Konferencja Naukowo Gospodarcza rysunek logotypy

Artykuł sfinansowano ze środków EFRR w ramach projektu COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) oraz budżetu Woj. Kujawsko-Pomorskiego.