Zgłoś kandydata do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina

10 stycznia rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń kandydatów do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina. Zwycięzców poznamy na uroczystej Gali Żeglarskich zaplanowanej na 24 marca.

Propozycje nominowanych osób i instytucji zgłaszać mogą mieszkańcy Szczecina, województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki także mieszkańcy całej Polski. Do zgłaszania kandydatów uprawnieni są także członkowie kapituły oraz instytucje publiczne, związki, stowarzyszenia, fundacje, organizacje i kluby żeglarskie. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 15 lutego.

Formularze zgłoszeniowe wraz z opisami kategorii znajdują się na stronie internetowej www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl. Znajduje się tam także regulamin, który mówi
o zasadach przyznawania poszczególnych wyróżnień.

 

Nagrody przyznane mogą zostać w 10 kategoriach:

 • Nagrodę imienia kapitana Ludomira Mączki może otrzymać żeglarz z terytorium Polski, Pomorza Przedniego i polonijny. Nagroda może zostać przyznana za:
 • nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, które miało miejsce w ciągu dwóch minionych lat poprzedzających przyznanie Nagrody;
 • dokonania związane z kulturą morską (za które uznaje się między innymi: wyreżyserowanie filmu; napisanie książki o tematyce żeglarskiej/ morskiej; prowadzenie działalności publicystycznej lub propagowanie kultury marynistycznej, w czasie nie krótszym niż 15 lat);
 • za całokształt działalności w dziedzinie żeglarstwa osób, które prowadziły co najmniej 20-letnią, wybitną aktywność w tej dziedzinie.

 

Laureat Nagrody im. kapitana Ludomira Mączki otrzymuje: rzeźbę – statuetkę LUDOMIRA oraz 10.000 PLN netto ufundowane przez Gminę Miasto Szczecin. Imię i nazwisko laureata umieszczenie zostanie na tablicy informacyjnej w szczecińskiej Alei Żeglarzy.

 • Rejs Roku – Nagroda imienia Wyszaka, przyznawana jest kapitanowi (sternikowi) wybitnego rejsu, który zakończył się w roku poprzedzającym rozdanie Nagród i był związany z Pomorzem Zachodnim lub Przednim (osobą kapitana lub jachtem z załogą złożoną w większości z żeglarzy mieszkających na Pomorzu Zachodnim). Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Żeglarz Roku przyznawana jest żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem. Fundatorem Nagrody jest Zachodniopomorski Okręgowy Związek Żeglarski.
 • Regatowiec RokuNagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego przyznawana jest żeglarzowi regatowemu lub trenerowi regatowemu z Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym.
 • Popularyzator ŻeglarstwaNagroda imienia kapitana Kazimierza Haski przyznawaną jest osobie, która popularyzuje żeglarstwo na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, w czasie nie krótszym niż 10 lat.
 • Nagroda Kota Umbriagi stanowi wyróżnienie przyznawane za znaczące osiągnięcia na polu żeglarstwa lub jego popularyzację. Przeznaczono ją dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego oraz innych podmiotów prawnych, krzewiących żeglarstwo wśród dzieci.
 • Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina przyznawana jest osobom fizycznym
  i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom za działalność artystyczną lub kulturalną o tematyce morskiej (wodnej, żeglarskiej) o szczególnym znaczeniu dla Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego.
 • Wydarzenie Żeglarskie jest Nagrodą, którą wyróżnia się imprezę o tematyce żeglarskiej lub inne nieprzeciętne zdarzenie z nią związane, które zostało zorganizowane na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego. Wydarzeniem mogą być: regaty, uroczystości żeglarskie, koncerty, festiwale, wystawy, inne.
 • Młody Żeglarz Roku przyznawana jest okazjonalnie żeglarzowi w wieku od 14 do 23 lat, będącego mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, który wyróżnił się w czasie regat lub rejsu postawą, zachowaniem godnym naśladowania lub nieprzeciętnym czynem, a jego wyróżnienie jest godne uhonorowania. Nagroda przyznawana jest konkretnej osobie.
 • Żeglarska Nagroda Specjalna przyznawaną jest osobie, organizacji lub instytucji,
  za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się
  do przyznania wyżej opisanych nagród.

 

Zgłoszenia do Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina przyjmowane są na formularzach stanowiących załącznik do Regulaminu (do pobrania na stronie internetowej nagród). Wnioski należy składać elektronicznie na adres e-mail: nagrody.zeglarskie@zegluga.szn.pl.

Ze zgłoszonych kandydatów do Nagród, kapituła wskaże 3 nominowanych w każdej kategorii i swoją rekomendację przekaże Prezydentowi Miasta, który zdecyduje o przyznaniu wyróżnień.

Lista nominowanych do Nagród zostanie podana do publicznej wiadomości do dnia 10 marca i opublikowana na stronie internetowej Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina.

Ustanowienie Międzynarodowych Nagród Żeglarskich Szczecina stanowi podkreślenie charakteru stolicy Pomorza Zachodniego jako miasta związanego z wodą, żeglarstwem
i gospodarką morską, co znajduje swoje odzwierciedlenie w strategii marki Szczecin Floating Garden 2050.

Więcej na: www.nagrodyzeglarskie.szczecin.pl