Terminal Promowy Świnoujście – stabilny i zrównoważony rozwój

Rok 2015 dla Terminalu Promowego Świnoujście upłynął pod znakiem zarówno wzrostu obrotów portowych, jak również znacznie ułatwionego dostępu do portu zarówno od strony lądu, jak i wody.

Program działań infrastrukturalnych Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w minionym roku zakończył się oddaniem do użytku zmodernizowanego kompleksu placów i dróg dojazdowych wyraźnie poprawiającego warunki obsługi pojazdów kołowych oraz kierowców i pasażerów.

Jednak najważniejszym elementem jest oddanie do eksploatacji Stanowiska Promowego Nr 1 pozwalającego na obsługę promów morskich oraz statków typu ro-pax o długości do 220 metrów z opcją dostosowania linii cumowniczej dla superpromów o długości 240 metrów. Odpowiada to w pełni tendencjom rozwojowym floty promowej wszystkich europejskich armatorów. Zapewnia przede wszystkim możliwość wprowadzenia nowych większych promów przez armatorów korzystających z usług portowych Terminala Promowego Świnoujście na połączeniach promowych do szwedzkich portów Ystad i Trelleborg.

statystyka

Należy tutaj podkreślić fakt, że jesteśmy wyraźnym liderem wśród niemieckich i polskich portów promowych obsługujących regularne połączenia morskie z kontynentu do Szwecji. Co ważne, ta pozycja umacnia się w ostatnich latach z dobrymi prognozami na przyszłość. Poza kompleksowymi działaniami inwestycyjnymi stale rosną obroty portowe. Wzrost obrotów to nie tylko rosnąca ilość zawinięć promów i poszczególnych kategorii przeładunków portowych – to również procesy logistyczne z tym związane. Stale rośnie ilość wymienianych i przetwarzanych pakietów informacji z tym związanych. Dla usprawnienia tych działań operator Terminal Promowy Świnoujście Spółka z o.o. podjął działania zmierzające do stworzenia kompleksowego systemu informatycznego wspomagającego procesy obsługi promów i statków.

W roku 2015 w ramach projektu „Autostrada morska Świnoujście-Trelleborg” przeprowadzone zostały prace studyjne nad założeniami systemu IT kompatybilnego i pozwalającego na wymianę informacji pomiędzy portami, armatorami i TPŚ. W bieżącym roku poszerzony zostaje zakres działań o współudział w tworzącym się Port Community System w założeniu obejmującym działalność portową i okołoportową całego zespołu portowego Szczecin i Świnoujście z możliwością współdziałania wszystkich podmiotów portowych, klientów oraz administracji państwowej.